Kategorije
Uncategorized

PRVA LETNJA REGIONALNA AKTIVISTIČKA ŠKOLA

U periodu od 13. do 19. septembra na Seoskom turizmu Kezele u okolini Ivanić Grada 24 mladih aktivista i aktivistkinja iz Hrvatske, Slovenije i Srbije imalo je priliku učiti i razvijati veštine iz područja političke pismenosti, zagovaranja, ljudskih prava, regionalne saradnje i političke komunikacije.

Sedmodnevni program sastojao se od predavanja, radionica i radnih grupa koje su tokom škole razvijale vlastite projekte, inicijative i ideje.

Svaki dan škole započinjao je uvodom u dan koji se sastojao od veežbe razbuđivanja i koncentracije i predstavljanja agende, a završavao je okupljanjem sudionika/ca u grupama evaluacije tokom kojih su se učesnici i učesnice u 30 minuta osvrtali na glavne zaključke dana.

Svaki radni dan obuhvatao je dva tematska bloka s pratećim radionicama. Tematski blok Abeceda aktivizma u organizaciji i provedbi partnerske organizacije Gong za cilj je imao osvestitivažnost građanske participacije i naučiti učesnike_ce kako da prepoznaju aktivističke prakse u svom okruženju. Temeljni pojmovi ovog bloka bili su: aktivno građanstvo, oblici građanske participacije, participacija mladih i građanski aktivizam. 

Drugi tematski blok pripremila je partnerska organizacija Omladinski centar CK13. Tokom tematskog bloka naziva Svakodnevno je političko učesnici_ce su imali priliku da razbiju predrasude o politici i da usvoje veeštinu kontekstualizacije ličnog iskustva u društveno- politički kontekst. Posebna pažnja je posvećena različitim modelima organiziranja, kao i konceptu civilnog društva i aktivizma naspram drugih političkih aktera i institucija.

Tokom tematskog bloka Ljudska prava, učesnici_ce su upoznati  s historijatom i kodifikacijom međunarodnih i evropskih standarda ljudskih prava i antidiskriminatornim zakonima u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Učesnici_ce su, također, osnaženi za prepoznavanje kršenja i delovanje za zaštitu i promociju ljudskih prava. Inicijativa mladih za ljudska prava je posebnu pažnju posvetila razvijanju sviesti sudionika o vezi između aktuelnih društveno-političkih tema i ljudskih prava.

Četvrti dan regionalne škole započeo je tematskim blokom Zagovaranje u organizaciji partnerske organizacije Gong. Predavanje je obuhvatilo teme poput metoda zagovaranja, određivanja ciljnih grupa i kanala zagovaranja. Učesnici_:ce su nakon ovog bloka stekli znanja poput toga što je zagovaranje i metode i kanali zagovaranja, ključne tačke za strukturiranje zagovaračke strategije, te veštine: primena osnovnih znanja o kreiranju zagovračke strategije, svest o aspektima tema kojima se bave kao podloga za zagovaračku akciju ili kampanju.

Vodeći se mišlju o važnosti prilagodbe zagovaračkih tehnika i metoda današnjim generacijama mladih, projektni partner Danes je nov dan proveo je dve sesije: Komunikacija kao ključ za uspješni aktivizam i Gemifikacija- kako privući publiku koristeći se mehanikom igara. Tokom ovog tematskog bloka učenici_ce su putem predavanja i vežbi stekli znanja i veštine o uspešnom predstavljanju svojih ideja u formi priče, kako definirati svoju publiku i obratiti joj se jezikom koji razume. U sklopu sesije o gemifikaciji, sudionici su stekli znanja o načinu kako gemifikacija funkcionira, te zašto ona danas predstavlja uspešan način za zagovaranje. Učesnici_ce su, također, upoznati s dobrim praksama gemifikacije, te su imali priliku sami gemificirati zagovaračku kampanju po izboru.

Imajući na umu regionalni karakter škole, Inicijativa mladih za ljudska prava i Omladinski centar CK13 proveli su sesiju Regionalna saradnja koja je za cilj imala osvestiti učesnicima_ama da regija deli zajedničku prošlost; ukazati na posledice koje su devedesete ostavile na današnja društva i omladinu; ukazati da problemi regije sutra mogu postati naš problem te da problemi regije jesu naš problem; podići razinu svesti mladih o važnosti društveno- političkog delovanja na regionalnom nivou te potaknuti mlade na regionalnu saradnju.

Peti dan programa provedena je sesija Sledeći korak: mogućnosti uključenja i aktivističkog rada u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava. Ideja ove sesije je bila potaknuti mlade da nađu način da ono što su dosad naučili i stvari za koje su se zainteresirali primene na način da nakon škole učestvuju u programima civilnog društva i da koriste druge prilike kao što su Erasmus+ i srodni programi. Također, ova sesija bila je prilika da nakon puno grupnog rada svaki sudionik, osobno, za sebe reflektuje o ličnim ciljevima u kontekstu aktivizma i aktivnog građanstva.

Šesti dan škole bio je rezervisan za predstavljanje rezultata radnih grupa, sesiju predstavljanja intelektualnih rezultata projekta: pojam.org, Praktičnog vodiča za rad s mladim aktivistima i Priručnika za mlade aktiviste: Javne politike i kako se baviti njima, te evaluaciju.

Tokom sedmog i zadnjeg dana sesije učesnici_ce su planirali nastavak zajedničkog rada u virtualnom prostoru. Prijavili su se za pisanje članaka za pojam.org te predložili teme online aktivnosti. Škola je završena s jasnim ciljem: nastavak regionalne saradnje među mladim aktivistima iz regije!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)