PRAKTIČNI VODIČ ZA RAD S MLADIM AKTIVISTIMA

USKORO! KMALU!

Trenutačno smo u procesu pripreme vodiča koji će mladim aktivistima i aktivisticama, kao i osobama koje rade s mladima pomoći u pripremi i provedbi edukacijskih aktivnosti!

Trenutno smo v pripravi vodnika, ki bo mladim aktivistom, pa tudi ljudem, ki delajo z mladimi, pomagal pri pripravi in izvedbi izobraževalnih aktivnosti!

Trenutno smo u procesu pripreme vodiča koji će mladim aktivistima i aktivistkinjama, kao i osobama koje rade s mladima pomoću u pripremi i provođenju edukativnih aktivnosti!