KAKO SE BAVITI JAVNIM POLITIKAMA? PRIRUČNIK ZA MLADE AKTIVISTE

USKORO! KMALU!

Trenutačno smo u procesu pripreme priručnika o javnim politikama koje se odnose na mlade.

Trenutno pripravljamo priročnik o javnih politikah, povezanih z mladimi.

Trenutno smo u procesu pripreme priručnika o javnim politikama koje se odnose na mlade.