O nama

O nama

Što je pojam?

Projektom POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih želimo ojačati ulogu mladih u društvu, te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje i doprinos u direktnom utjecaju na politike koje se na njih odnose. Želimo im, također, omogućiti razvoj cjeloživotnih vještina koje će im olakšati odgovorno i aktivno sudjelovanje u društvu i motivirati ih za razvoj vlastitih projekata i inicijativa.

Vodeći se idejom povezivanja civilnog društva, inicijativa mladih, studentskih i srednjoškolskih organizacija i unapređenja međusektorske sinergije,  mladima će se omogućiti održivi prijenos znanja u području zagovaranja i njihove samooorganizacije pomoću sedmodnevne aktivističke škole i pratećeg inovativnog edukacijskog sadržaja online. Uz to, u projekt donosi nove inovativne metode podižući kvalitetu rada s mladima pomoću metodoloških priručnika i inovativnih digitalnih rješenja.

Ovaj projekt osmislile su i provode četiri organizacije civilnog društva iz Hrvatske, Srbije i Slovenije: Inicijativa mladih za ljudska prava (Hrvatska), Gong (Hrvatska), Omladinski centar CK13 (Srbija) i Danes je nov dan (Slovenija). Projekt se provodi u okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva u području mladih.

Inicijativu mladih za ljudska prava osnovali su krajem 2008. godine mladi aktivisti za ljudska prava. Inicijativa ima sjedište u Zagrebu no svoje programe ostvaruje i u drugim djelovima Hrvatske, pogotovo u područjima koja su pogođena ratom. Članovi Inicijative su mladi aktivisti za ljudska prava, pravnici, novinari, studenti, pisci, istraživači i stručnjaci iz područja tranzicijske pravde i međunarodnih odnosa iz Hrvatske i ostalih zemalja regije. Mandat Inicijative je suočavanje s prošlošću, bavljenje s ostavštinom prošlosti u sadašnjosti i učenje iz iskustava prošlosti za bolju budućnost; pružanje podrške žrtvama kršenja ljudskih prava i doprinos uspostavljanju institucionalnog okvira
za sprečavanje (ponavljanja) masovnih kršenja ljudskih prava u budućnosti; razvoj kapaciteta i suradnje među mladim ljudima sa ciljem stvaranja društava mira u kojima se građanske
vrijednosti i ljudska prava poštuju u potpunosti.

Omladinski centar CK13 (Srbija) – Omladinski Centar CK13 iz Srbije ima višegodišnje iskustvo u realizaciji različitih programa neformalne edukacije mladih iz različitih područja kao što su društveni aktivizam, politička edukacija, građansko samoorganiziranje, ekološki aktivizam, angažirana umjetnost, feminizam itd. CK13 ima veliki značaj u Novom Sadu i Srbiji, kao nezavisni javni prostora za promociju, afirmaciju i razvijanje političke samosvijesti i kritičkih praksi mladih.

Danes je nov dan (Slovenija)DJND ima veliko iskustvo u implementaciji svojih inovativnih rješenja i platformi baziranih na otvorenom kodu u drugim kontekstima. Organizacija je surađivala s nekoliko lokalnih samouprava u Sloveniji s ciljem implementiranja participativnog
budžetiranja. Do sada su razvili više digitalnih alata s ciljem podizanja razine političke participacije i snižavanja dobne granice za sudjelovanje u političkim procesima. Tako su uspješno Parlametar koji je izvorno nastao u Sloveniji u suradnji s Gongom prilagodili za hrvatski kontekst.

Gong (Hrvatska) – organizacija civilnog društva usmjerena unapređenju demokratskih procesa i institucija te demokratske političke kulture kao i poticanju aktivnog i odgovornog sudjelovanja građana u političkim procesima, osobito procesima donošenja odluka vezanih uz dobro upravljanje javnim i zajedničkim dobrima, zaštitu i promicanje vladavine pravate ljudskih prava i solidarnosti. Gong provodi istraživanja i analize, obrazuje, informira i javno zagovara.