Adresar organizacija civilnog društva

Adresar organizacija civilnog društva

Lista organizacija

 • Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska – CroMSIC
 • Hrvatski savez gluhih i nagluhih
 • Udruga Amazonas
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Udruga Dugine obitelji
 • Krugovi – Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje
 • IKS- Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota
 • B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran.
 • Forum za slobodu odgoja
 • Hrvatska udruga za medijaciju
 • Udruga ZAMISLI
 • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
 • AISEC Zagreb
 • Priroda za sve
 • ACT Grupa
 • Kuća ljudskih prava
 • Outward Bound Croatia
 • Institut za STEM edukaciju i afterschool programe
 • Ocean znanja u Republici Hrvatskoj
 • Udruga Sindikat biciklista
 • Institut za razvoj tržišta rada (IRTR)