O nama – slovenski

O nas

Kaj je POJAM?

S projektom POJAM – Partnerstvo za održivo jačanje aktivizma mladih želimo okrepiti vlogo mladih v družbi ter jih spodbuditi k aktivnemu sodelovanju in neposrednemu vplivanju na politike, ki so za njih pomembne. Omogočiti jim želimo tudi pridobivanje vseživljenjskih veščin, ki jim bodo olajšale odgovorno in aktivno sodelovanje v družbi ter jih motivirale za razvoj lastnih projektov in pobud.

V skladu z idejo o povezovanju civilne družbe, mladinskih pobud, dijaških in študentskih organizacij ter spodbujanju medsektorske sinergije bomo mladim s sedemdnevno šolo aktivizma in spremljajočimi inovativnimi spletnimi izobraževalnimi vsebinami omogočili trajnostni prenos znanja s področja zagovorništva in samoorganizacije. Poleg tega bomo v sklopu projekta s pomočjo metodoloških priročnikov in inovativnih digitalnih rešitev še dodatno dvignili kakovost dela z mladimi.

Projekt POJAM so oblikovale in ga izvajajo štiri organizacije civilne družbe iz Hrvaške, Srbije in Slovenije: Inicijativa mladih za ljudska prava (Hrvaška), Gong (Hrvaška), Omladinski centar CK13 (Srbija) in Danes je nov dan (Slovenija). Projekt se izvaja v okviru programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva na področju mladih.

Inicijativa mladih za ljudska prava iz Hrvaške je bila ustanovljena konec leta 2008 s strani mladih borcev za človekove pravice. Sedež imajo v Zagrebu, programe pa izvajajo tudi v drugih delih države, zlasti v krajih, ki jih je prizadela vojna. Člani organizacije so mladi borci za človekove pravice, pravniki, novinarji, študenti, pisatelji, raziskovalci in strokovnjaki s področja tranzicijske pravičnosti ter mednarodnih odnosov s Hrvaške in drugih držav v regiji. Osredotočajo se na soočanje s preteklostjo, obravnavanje dediščine preteklosti v sedanjosti in učenje iz preteklih izkušenj za boljšo prihodnost, zagotavljanje podpore žrtvam kršenja človekovih pravic in prispevanje k vzpostavitvi institucionalnega okvira za preprečevanje množičnih kršitev človekovih pravic v prihodnosti ter krepitev zmogljivosti in sodelovanje med mladimi z namenom ustvarjanja družb miru, v katerih se v celoti spoštujejo državljanske vrednote in človekove pravice.

Omladinski Centar CK13 iz Srbije ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem številnih programov neformalnega izobraževanja mladih z različnih področij, kot so družbeni aktivizem, politična vzgoja, državljanska samoorganizacija, okoljski aktivizem, angažirana umetnost, feminizem in podobno. CK13 je v Novem Sadu in Srbiji zelo pomemben tudi kot neodvisen javni prostor za promocijo, afirmacijo in razvoj politične samozavesti ter kritičnih praks mladih.

Danes je nov dan (DJND) iz Slovenije ima bogate izkušnje z implementacijo inovativnih odprtokodnih rešitev in platform v najrazličnejših kontekstih. Organizacija je sodelovala s številnimi lokalnimi oblastmi v Sloveniji z namenom izvajanja participativnega proračuna. Doslej so razvili več digitalnih orodij, katerih cilj je dvigniti raven politične udeležbe in znižati starostno mejo za sodelovanje v političnih procesih. Tako so med drugim svoje orodje Parlameter, ki je prvotno nastal v Sloveniji, v sodelovanju s hrvaško organizacijo Gong uspešno prilagodili tudi hrvaškemu kontekstu.

Gong iz Hrvaške je organizacija civilne družbe, ki spodbuja demokratične procese in udeležbo državljanov v političnih procesih, zlasti procesih odločanja, vezanih na dobro upravljanje javnih in skupnih dobrin, zaščito in spodbujanje vladavine človekovih pravic in solidarnosti. Gong izvaja številne raziskave in analize, izobražuje, obvešča ter javno zagovarja.