Kategorije
Uncategorized

Uspješno održan Feministički trening uspostavljanja telesnih i psiholoških granica

Uspješno održan Feministički trening uspostavljanja telesnih i psiholoških granica

Omladinski centar CK13, Novi Sad; 18-20 mart 2022. 

Omladinski centar CK13, partner na projektu, organizovao je seminar alternativnih politika pod nazivom „Feministički trening u uspostavljanju fizičkih i psihičkih granica“. Seminar je održan od 18. do 20. marta u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu, u saradnji sa Feminističkom inicijativom protiv seksualnog nasilja „Vjerujem ti“ čije članice su facilitirale program treninga. 

Trodnevni trening je programski i metodološki bio osmišljen sa ciljem da informiše i edukuje mlade žene o načinima uspostavljanja i vladanja svojom fizičkom, mentalnom i emotivnom autonomijom i slobodom, i pomogne njihovom osnaživanju da prepoznaju i da se suprotstave psihološkom, fizičkom i seksualnom nasilju. Programom seminara, učesnice su proširile svest o psihološkim, verbalnim i telesnim veštinama uspostavljanja kontakta sa sobom, vraćanja samopouzdanja i vere u sebe, i izlaska iz osećaja bespomoćnosti, i na taj način postale osnažene da prepoznaju nasilne namere i prelazak telesnih i psiholoških granica u svakodnevnom životu. 

Takođe, kroz samorefleksiju tokom treninga i poverljivo deljenje ličnih (i traumatičnih) iskustava u duhu ženske solidarnosti, učesnice su postale svesnije i sposobnije da dekonstruišu društveno indukovana stanja koja se pretpostavljaju ženama ili im se nameću, a koja često karakterišu psihološka paraliza, nisko samopoštovanje, mržnja prema sebi, emocionalna zavisnost, ostajanje u sistemima horizontalnog i vertikalnog nasilja i nametnuto uverenje o sopstvenoj krivici

Metodologija seminara je bila zasnovana na feminističkoj teoriji i praksama podizanja svesti kao i na praktičnim telesnim i glasovnim vežbama preuzetim iz feminističke samoodbrane u kombinaciji sa vežbama scenskog pokreta koje koristi Pozorište potlačenih. Uz to je u radu korišćen medijski sadržaj – dokumentarni prilozi o položaju žena u zemljama bivše Jugoslavije, kao i feministički kontekstualizovano umetničko stvaralaštvo kroz samostalni rad i rad u grupama. 

Za vreme trajanja treninga pokazalo se na koji način je razmena ženskog iskustva, iako uvek praćena rizikom od retraumatizacije, u sigurnom prostoru gde postoji uzajamno poverenje ključna za razumevanje sopstvenog odnosa prema sebi i svojim emotivnim i telesnim granicama. Kroz radionice je polaznicama preneto znanje kako da transformišu patrijarhalno vaspitanje devojčica, kroz koje su žene naučene da njihova osećanja i njihova tela ne pripadaju u potpunosti njima: žene su učene da ćute, prihvataju bez pogovora, bez protivljenja i bez negodovonja, čak i kada ih neka ponašanja ugrožavaju ili im ne prijaju. Sve navedeno „priprema” devojčice i žene za društvo u kome su različiti oblici nasilja prema ženama normalizovani, što otvara probleme ne-prepoznavanja različitih oblika nasilja, gubljenja kontakta sa sopstvenim telom i poverenja u sopstveno telo i osećanja. 

Trening je doprineo učesnicama da naprave korak ka izlasku iz osećaja bespomoćnosti, vraćanju kontrole i vere u sebe, kao i prepoznavanju nasilnih namera i kršenja telesnih i psiholoških granica u svakodnevnom životu. 

Seminar su facilitirale tri članice Feminističke inicijative „Verujem ti“: Milena Milojević, Jelena Riznić, i Nađa Pavlica. Učestvovalo je 14 mladih žena, 12 iz Srbije i 2 iz Hrvatske. Polaznice treninga su učešće u ovoj aktivnosti ocenile kao duboko transformative iskustvo. Takođe su i facilitatorke treninga iskustvo sprovođenja seminara ocenile kao nešto što je iznova potvrdilo potrebu za ovakvim programima utemeljenim na principima feminističke solidarnosti i poverenja, i validiralo program i korišćenu metodologiju.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)